Ripieno Scarola e provola

€7,50

provola, scarola, olio EVo